Jets Vakuumtoalett på hytta

Hyttefelt og fellesløsninger utenfor offentlig VA

Med Jets® er det fullt mulig å anlegge felt også der det mangler strøm, vann eller avløpsnett.

Jets® har løsninger for flere hytter og hyttefelt. Du velger mellom en fellesløsning med felles tank og pumpehus, eller trinnvis utbygging der hver tomt har sin egen pumpe og oppsamlingstank.

Vi velger å presentere de kildesparerende løsningene våre nedenfor, siden de sparer både vann, penger og miljø. Jets® har også løsninger for felles oppsamling av svart og grått vann.

Les mer om kildeseparering

 • Miljøvennlig løsning
 • Tilgjengelig for 12V
 • Mindre inngripen i naturen
Jets image 3D exterior CAB Residential Area summer

To alternative retninger

Jets principle Vacuum grey water system CVS CAB felt felles optainal A02 0622

Fellesløsninger (CVS™)

Med Jets® fellesløsning har du en felles pumpeenhet og en felles oppsamlingstank for alle hyttene. I hver hytte trengs kun toalett, vanntilførsel og en stengekran på yttervegg. Gråvann fra vask og dusj kan om ønskdlig gå i separat rør fra hytta til eget gråvannsrenseanlegg.

Perfekt for store utbygginger som skal skje på en gang, eller der det er krav om å samle avløp i større tank/enhet. Snakk med din nærmeste Jets® forhandler for hjelp til dimensjonering og priser.

Fordeler:

 • Et servicepunkt (pumpe og tanktømming)
 • Kan anlegge felt utenfor offentlig avløp
 • Bruker lite vann
 • Behov for mindre tank eller tømme sjeldnere
 • Gjør kildeseparering enkelt: gråvannet renses i hver hyttes gråvannsrenseanlegg, infiltreres på egen tomt, går tilbake i grunnvann og evt brønn.

Forutsetninger:

 • Har strøm (230V eller 400V)
 • Har trykksatt vann (innlagt eller pumpe)
Les mer om CVS™
Jets principle CAB Vacuum grey water system VOD trinnvis optional A02 tank 0622

Trinnvis utbygging (VOD™)

Med Jets® trinnvise utbygging slipper du den høye investeringskostnaden men kan ta kostnadene etterhvert som tomtene bygges ut. Hver hytte har pumpe, toalett og tank på egen tomt og kan om ønskelig installere eget gråvannsrenseanlegg for lokal rensing.

Perfekt for deg som skal selge bare en eller få tomter og ikke ønsker å investere i full infrastruktur med en gang. Snakk med din nærmeste Jets® forhandler for hjelp til dimensjonering og priser.

Fordeler:

 • Hver enkelt hytteeier har sitt eget system på egen tomt
 • Kan anlegge felt utenfor offentlig avløp
 • Spre investeringskostnadene over tid
 • Bruker lite vann
 • Gjør kildeseparering enkelt: gråvannsrenseanlegg og infiltrasjon på egen tomt før det går tilbake til grunnvann og brønn
 • Vakuumsystem finnes også for 12V (NB: gråvannsrenseanlegg krever 230V)

Forutsetninger:

 • Tilgang på vei for tømming av tank
Les mer om VOD™

Har du spørsmål? Fyll inn skjema, så tar vi kontakt med deg.

Navn