Desentralt avløp

Hva er kildeseparering og hvorfor skal man kildeseparere?

Vi skiller svartvannet og gråvannet fra hverandre for separat behandling, fordi det er i toalettavfallet vi finner 90% av all smitte og forurensing.

Ved bruk av Jets vakuumtoalett til tett tank og gråvannsrenseanlegget Ecomotive A02 får du et fremtidsrettet komplett avløpssystem som er både bra for miljøet og trygt for omgivelsene.

 • Alt på egen tomt
 • Minimalt med graving
 • Trygt for omgivelsene
 • Miljøvennlig
JETS principle vacuum grey water illlustration
Kildeseparering fra Jets™ er det tryggeste og mest miljøvennlige valget.

Kildeseparering av gråvann og svartvann

Grå­van­net går i eget avløp­srør til Ecomotive™ A02 grå­vannsrensean­legg hvor det rens­es og deretter slippes ut via infil­trasjon­s­grøft til stedlige masser.

Les mer om Ecomotive™ A02

Takket være det lave van­n­for­bruket fra Jets™ vaku­um­toalett, utgjør toalet­tavfal­l­et en så liten og håndter­bar mengde at det kan sam­les i en tank for bortkjøring og videre bear­bei­d­ing, for eksem­pel til biogas.

Jets image 3 D exterior CAB Hedda Hytte LV512 254 tank placement
Hedda Hytter

Ingen potensielle utslipp

Kombinerer du rensing av gråvannet i Ecomotive™ A02 med oppsamling av svartvannet fra Jets™ vakuumtoalett i en lukket tank hindrer du potensielt farlige utslipp.

Ved å skille ut svartvannet i en egen tank, tar vi bort det farlige avfallet og unngår den potensielle forurensingen som toalettavfallet representerer.

Samtidig renses gråvannet i Ecomotive™ A02 til en meget høy rensegrad og kan trygt infiltreres i stedlige masser. Selv ved strømstans opprettholdes en god rensegrad. Dessuten er både nærings- og smittestoffene fra svartvannet allerede sikret i en egen oppsamlingstank.

Fordeling av volum og forurensing i gråvann og svartvann

Gråvann

90% AV VOLUMET*

10% AV FORURENSINGEN

Nesten 90 prosent* av alt avløpsvann fra hytta er gråvann (dusj, vaskemaskin, håndvask). Med Jets™ kildeseparerende system blir dette gråvannet renset til en så god kvalitet at det trygt kan føres tilbake til naturen, og hjelper til å holde grunnvannsnivået oppe.

ANDEL AV TOTAL FORURENSING:

 • Fosfor: 15%
 • Nitrogen: 25%
 • Organisk stoff: 50%
 • E-coli: 0,1%


Les mer om A02 gråvannsrenseanlegg

* Forutsetter bruk av Jets™ vakuumtoalett

Svartvann

10% AV VOLUMET*

90% AV FORURENSINGEN

10 prosent* av alt avløpsvann fra hytta er svartvann (toalett), men det inneholder nesten 90 prosent av forurensingen. Med Jets™ kildeseparerende system blir dette farlige avfallet, som også er en viktig ressurs, samlet i en lukket tank og kan enklere transporteres til egnet etterbehandling.

ANDEL AV TOTAL FORURENSING:

 • Fosfor: 85%
 • Nitrogen: 75%
 • Organisk stoff: 50%
 • E-coli: 99,9%

Se vårt utvalg i oppsamlingstanker

* Forutsetter bruk av Jets™ vakuumtoalett