Desentralt avløp

Hva er kildeseparering og hvorfor skal man kildeseparere?

Vi skiller svartvannet og gråvannet fra hverandre for separat behandling, fordi det er i toalettavfallet vi finner 90% av all smitte og forurensing.

Ved bruk av Jets® vakuumtoalett til tett tank og gråvannsrenseanlegget Ecomotive® A02 får du et fremtidsrettet komplett avløpssystem som er både bra for miljøet og trygt for omgivelsene.

 • Alt på egen tomt
 • Minimalt med graving
 • Trygt for omgivelsene
 • Miljøvennlig
Jets principle Vacuum grey water System source separation kildeseparering CAB gravannsrensing uten bil
Kildeseparering fra Jets® er det tryggeste og mest miljøvennlige valget.
Drinking water mountain Stock 93902115 croped small

Kildeseparering av gråvann og svartvann

Med kildeseparering går gråvannet fra vask og dusj til et gråvannsrenseanlegg - og videre ut i grunnen via en infiltrasjonsgrøft. Svartvannet fra toalett går til egen oppsamlingstank. Du kan benytte deg av tett tank som blir tømt med bil, eller benytte deg av Jets® Biotank der innholdet går gjennom en komposteringsprosess. Vårt gråvannsrenseanlegg Ecomotive® A02 renser gråvann helt kjemikaliefritt og er utviklet samarbeid med Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU).

Ved å bruke vakuumtoalett fra Jets®, som kun bruker ca 0,5 L per skylling, får du redusert avfallet fra toalettet med opp til 80 % i sammenligning med vanlig WC. Dette gjør at avfallet som går til lukket tank er minimalt og dermed lettere å håndtere. Denne løsningen er et miljøvennlig og sikkert alternativ til mer konvensjonelle løsninger som for eksempel minirenseanlegg.

Les mer om Ecomotive® A02
Jets image 3 D exterior CAB Hedda Hytte LV512 254 tank placement
Hedda Hytter

Ingen potensielle utslipp

Kombinerer du rensing av gråvannet i Ecomotive® A02 med oppsamling av svartvannet fra Jets® vakuumtoalett i en lukket tank hindrer du potensielt farlige utslipp.

Ved å skille ut svartvannet i en egen tank, tar vi bort det farlige avfallet og unngår den potensielle forurensingen som toalettavfallet representerer.

Samtidig renses gråvannet i Ecomotive® A02 til en meget høy rensegrad og kan trygt infiltreres i stedlige masser. Selv ved strømstans opprettholdes en god rensegrad. Dessuten er både nærings- og smittestoffene fra svartvannet allerede sikret i en egen oppsamlingstank.

Jets principle Vacuum grey water System source separation kildeseparering CAB gravannsrensing Volumfordeling web

Fordeling av volum og forurensing i gråvann og svartvann

Gråvann

90% AV VOLUMET*

10% AV FORURENSINGEN

Nesten 90 prosent* av alt avløpsvann fra hytta er gråvann (dusj, vaskemaskin, håndvask). Med Jets® kildeseparerende system blir dette gråvannet renset til en så god kvalitet at det trygt kan føres tilbake til naturen, og hjelper til å holde grunnvannsnivået oppe.

ANDEL AV TOTAL FORURENSING:

 • Fosfor: 15%
 • Nitrogen: 25%
 • Organisk stoff: 50%
 • E-coli: 0,1%


Les mer om A02 gråvannsrenseanlegg

* Forutsetter bruk av Jets® vakuumtoalett

Svartvann

10% AV VOLUMET*

90% AV FORURENSINGEN

10 prosent* av alt avløpsvann fra hytta er svartvann (toalett), men det inneholder nesten 90 prosent av forurensingen. Med Jets® kildeseparerende system blir dette farlige avfallet, som også er en viktig ressurs, samlet i en lukket tank og kan enklere transporteres til egnet etterbehandling.

ANDEL AV TOTAL FORURENSING:

 • Fosfor: 85%
 • Nitrogen: 75%
 • Organisk stoff: 50%
 • E-coli: 99,9%

Se vårt utvalg i oppsamlingstanker

* Forutsetter bruk av Jets® vakuumtoalett

Navn