CVS™: Constant Vacuum System

I et 'konstantvakuumsystem', opprettholdes vakuum i rørene til enhver tid. Vacuumarator® pumpen starter og stopper på signal fra en sensor. Denne føler på vakuumnivået og gir beskjed til pumpen dersom vakuumnivået er for lavt eller innenfor det bestemte vakuumnivået.

Egnet for installasjoner med mer enn 4 toaletter og/eller gråvannstanker, eller lange rørstrekk over 12 meter.

 • Konstant vakuum
 • Stor kapasitet
 • Dimensjoneres etter behov
JETS Corporate illustration jets CVS VOD system

Installasjon / montering

Du kan montere inntil 15 toaletter og/eller gråvannstanker på et CVS™ system. Vacuumarator® pumpen skal alltid stå på nivå med eller lavere enn det laveste toalettet på systemet.

Plassering av utstyret er fleksibelt og du velger selv om du vil ha Vacuumarator® pumpen stående bak toalettet, ved siden av, i et annet rom eller i kjeller. Kontakt din lokale forhandler for detaljer rundt rørlegging.

 • Inntil 15m toaletter
 • Kun vannledning og vakuumrør til toalett (ikke strøm)
 • Du bør ha over 20m total rørlengde mellom toalett og pumpe
 • Inntil 100m lengde på rør fra pumpe til tank
 • Du kan trykke avfallet inntil 5m opp fra hytte/pumpe til tank
 • Vakuumrør (mellom toalett og pumpe) kan legges i himling. Max løft: 3,6m fra toalett.

Tank og mottaksløsninger kan benyttes uavhengig av system.

Les alltid gjennom vår rørguide og tilhørende instruksjoner (manual) før montering.

Se vårt utvalg i mottaksløsninger

Funksjon

CVS™ systemet fra Jets® skiller seg fra våre andre hyttesystemer ved at det i CVS™ systemet hele tiden er vakuum i rørene mellom toalett og pumpe. Derfor kaller vi det et CVS™ (Constant Vacuum System).

Vacuumarator® pumpen er stilt inn på et visst vakuumnivå og vil starte og stoppe etter behov for å opprettholde dette vakuumnivået. Siden det hele tiden er vakuum i rørene vil toalettet tømmes og spyle umiddelbart når du trykker på spyleknappen.

Vacuumarator® pumpen er hjertet i ethvert Jets® system: den lager vakuum, den maler opp avfallet og pumper avfallet til ønsket mottaksløsning.

Vakuumtoalettene fra Jets® fås i porselen eller rustfritt stål med spyling på inntil 1 L.

Systemets styringsboks (VTS kontroller) sammen med en trykktransmitter sørger for stabil drift uansett lengde på rør.

 • Mulighet for utbygging av systemet på et senere tidspunkt (inntil 15 toaletter)
 • Kontrollenhet hvor du kan følge med på gangtid pumpe
 • Stoppfunksjon ved full tank.

Mulighet for montering av alarm (lyd eller lys) ved full tank fås på alle våre Jets® løsninger.

Specifications

Vanntilkobling1/2" male BSP (toalettventil)
Spenning230V, 400V, 690V
ToalettventilVFD
Gråvannstank ventilVD