Gråvannsrenseanlegg

Gråvannsrenseanlegg Ecomotive® A02 med biofilter

Med sine robuste og gjennomtenkte løsninger er Ecomotive® A02 det sikreste valget for å kunne opprettholde et trygt avløp over tid.

Gråvannsrenseanlegget Ecomotive® A02 fra Jets® leveres ferdig fylt med filtermasse, klart til å heises rett ned i en drenert byggegrop. Alt som skal kobles til er inn- og utløpsrør for vann, samt strøm.

A02 leveres med nivåsensor klargjort for tilkopling av alarm (alarm er tilvalg).

Varmekabel medfølger, ellers må anlegget frostsikres etter lokale forhold.

  • Kompakt
  • Enkelt
  • Trygt
  • Fremtidsrettet
Ecomotive A02 Grey Water Treatment plant by Jets
Jets illustration principle Ecomotive GWTP A02 waterflow

Hvordan fungerer gråvannsrenseanlegget?

Gråvannsrenseanlegget fra Jets® er godkjent for inntil 9 personer (sengeplasser) - og både for fritidsbruk (hytte) og permanentboende (hus).

Avløpsvannet fra vask, oppvask, dusj osv renner ved gravitasjon/selvfall inn i gråvannsrenseanlegget.

Renset vann fra anlegget ledes bort i en enkel infiltrasjonsgrøft, som kan anlegges inntil 30 meter fra åpen drikkevannskilde.

Lurer du på detaljer rundt grøft og grunnforhold kan du laste ned vår beskrivelse av dette.

Med sine robuste og gjennomtenkte løsninger er Ecomotive® A02 det sikreste valget for å kunne opprettholde et trygt avløp over tid.

I filmen ser du gråvannet som strømmer inn i bunndelen av anlegget. Når nivå og belastning er riktig, pumpes vannet opp og spres jevnt utover filtermassen ved hjelp av dyser i toppen av anlegget. Her dannes et biofilter som renser gråvannet før det går ned i bunnen av anlegget og ut. På utsiden av anlegget renses vannet ytterligere i en etterpoleringsgrøft før det går tilbake til grunnen.

Les mer om kildeseparering

Minimalt vedlikehold

Anlegget krever minimalt vedlikehold. Slam- og klarningskammer skal slamtømmes med faste intervall, hvert 5. år for fritidsbolig og hvert år for bolig. Utover dette anbefaler vi å tegne en vedlikeholdsavtale med Jets® eller med en av våre utvalgte forhandlere. Filtermassen i A02 skal ikke byttes.

Trygt og enkelt

Gråvannsrenseanlegget Ecomotive® A02 leveres ferdig fylt, det er enkelt å plassere og koble til.

Anlegget oppfyller alle rensekrav, og kan anlegges inntil 30 meter fra åpen drikkevannskilde.

Skulle det være nødvendig kan anlegget graves bare delvis ned, så lenge inn- og utløp er tildekket.

Driftssikkert

Ecomotive® A02 er utviklet med tanke på å gi den beste rensegraden og den mest driftssikre løsningen, samtidig som anlegget er enkelt å vedlikeholde.

Det blir ikke nyttet noen form for kjemikalier. Anlegget er basert på biologisk rensing.

Produktspesifikasjoner

Klikk på linken for produktspesifikke data.

Ecomotive A02 Grey Water Treatment plant by Jets

Ecomotive® A02

Gråvannsrenseanlegget Ecomotive® A02 er et kompakt gråvannsrenseanlegg med biofilter, godkjent for nedgravd installasjon. Perfekt for bruk i områder hvor utslipp av gråvann er regulert.
  • Ingen kjemikalier
  • Enkelt og driftssikkert
  • Minmalt vedlikehold
Les mer