Vacuum System

VOD™: Vacuum On Demand

Systemet 'Vakuum ved behov' er perfekt for inntil 4 toalett og/eller gråvannstanker. I et VOD™ system blir vakuum generert kun når toalettet blir spylt (Vacuum On Demand).

Denne tilnærmingen gir et enkelt og kostnadseffektivt system, både når det gjelder drift, installasjon og vedlikehold.

  • Vakuum ved behov
  • Kostnadseffektivt
  • Enkel installasjon
JETS Corporate illustration jets VOD system

Installasjon / Montering

Du kan montere inntil 4 toaletter på et VOD™ system. Vacuumarator® pumpen skal alltid stå på nivå med eller lavere enn det laveste toalettet på systemet.

Plassering av utstyret er fleksibelt og du velger selv om du vil ha Vacuumarator® pumpen stående bak toalettet, ved siden av, i et annet rom eller i kjeller. Se eksempel i vår rørguide.

  • Du kan ha inntil 12m total rørlengde mellom toalett og pumpe
  • Du kan ha inntil 30m lengde på rør fra pumpe til tank (100m med en kraftigere Vacuumarator® pumpe)
  • Du kan løfte avfallet inntil 3m fra hytte/pumpe opp til tank (5m med en kraftigere Vacuumarator® pumpe)

Tank og mottaksløsninger kan benyttes uavhengig av system.

Les alltid gjennom vår rørguide og tilhørende instruksjoner (manual) før montering.

Se vårt utvalg i mottaksløsninger på produktsiden.

Funksjon

VOD™ systemet fra Jets® aktiveres når du trykker på spyleknappen til toalettet. Da sender knappen signal til Vacuumarator® pumpen om å starte.

Pumpen bygger opp vakuum i røret mellom toalett og pumpe og tømmer toalettskålen. Toalettet spyles med noen desiliter vann og avfallet pumpes til Jets® mottaksløsning.

Systemets styringsboks (VTS kontroller) er forhåndsinnstilt for montering av Vacuumarator® pumpe rett bak toalettet. Har du flere toaletter eller lengre avstand mellom toalett og pumpe får du hjelp til riktig innstilling.

  • Mulighet for utbygging av systemet på et senere tidspunkt (inntil 4 toaletter)
  • Kontrollenhet hvor du kan følge med på antall toalettspylinger
  • Stoppfunksjon ved full tank.

Mulighet for montering av alarm (lyd eller lys) ved full tank fås på alle våre Jets® løsninger.

Finn toalettsystemet som passer best for deg

Specifications

VanntilkoblingFor innlagt vann(CFD) eller ikke innlagt vann (LFD)
Spenning pumpe og styring12V eller 230V
ToalettventilCFD (Central Flush Device) 12VDC eller LFD (Local Flush Device) 12VDC
GråvannstankventilCD 12VDC