Virker ikke VOD™ systemet ditt som det skal?

Vanligvis har dette en enkel årsak som raskt kan utbedres.

Feil i rørlegging eller elektriske ledninger er blant de vanlige feilene vi opplever. Last ned vår illustrative rørguide så unngår du unødvendige feil ved montering.

Feilsøking

VTS-kontroller slår seg ikke på

Mulige årsaker - Nettspenning mangler (strømbrudd, overspenning etc.) - Defekt VTS-kontroller - Intern feil (PÅ-lampe …

Mulige årsaker

- Nettspenning mangler (strømbrudd, overspenning etc.)

- Defekt VTS-kontroller

- Intern feil (PÅ-lampe blinker)

Tiltak

- Sjekk støpsel og stikkontakt

- Kontakt forhandler

VTS-kontroller slår seg av når pumpen skal starte (12V/batteridrevne systemer)

Mulige årsaker - For lite strøm på batteriet Tiltak - Lad batteriet

Mulige årsaker

- For lite strøm på batteriet

Tiltak

- Lad batteriet

Ingen reaksjon når jeg trykker på spyleknappen

Mulige årsaker - Defekt spyleknapp - Brudd i signalkabel mellom spyleknapp og toalettventil - Brudd i signalkabel mello…

Mulige årsaker

- Defekt spyleknapp

- Brudd i signalkabel mellom spyleknapp og toalettventil

- Brudd i signalkabel mellom toalettventil og VTS-kontroller

Tiltak

- Bytt spyleknapp

- Sjekk kabel og kobling mellom knapp og ventil

- Sjekk kabel og kobling mellom ventil og kontroller

JETS Corporate illustration jets VOD system

VOD™: Vacuum On Demand

Systemet VOD™ (Vakuum ved behov) fungerer slik at når du trykker på utløserknappen etter toalettbesøket, starter Vacuumarator® pumpen å gå. Denne bygger opp nødvendig vacuum i rørsystemet mellom toalett og pumpe. En ventil i toalettet vil deretter åpne samtidig som det spyles litt vann i skålen.

Luft fra toalettrommet presser innholdet i skålen gjennom rørsystemet til Vacuumarator® pumpen som maler opp avfallet og trykker det til oppsamlingstank eller kloakknett.

Når toalettet er tømt, rengjøres skålen med litt vann og ventilen stenges. Hele prosessen tar bare noen få sekunder.

VOD™ er perfekt for inntil 4 toalett og/eller gråvannstanker med inntil 12m rørstrekk.
  • Vakuum ved behov
  • Kostnadseffektivt
  • Enkel installasjon
Les mer

Reklamasjonsskjema kan du fylle ut her. Du hører fra oss så snart saken er behandlet.

Kundeopplysninger

Forhandleropplysninger

Informasjon om utstyr/leveranse

Har det vært feil på utstyret tidligere?

Kundens reklamasjon: Over en mulig opprinnelig feil, begrunnet med følgende årsaker og feilangivelse

Kjøper er herved innforstått med at såfremt feilen ikke er reklamasjonsberettiget, kjøpsdokument mangler, eller ingen feil konstateres, må kostnader i forbindelse med undersøkelse, frakt m.v. dekkes av kjøper.
Såfremt reparasjon ikke dekkes, ønskes utstyret reparert for kjøpers regning?
Såfremt reparasjon ikke dekkes, ønskes prisoverslag innen reparasjon utføres?

Fyll inn din epost-adresse for å motta bekreftelse for innsendt skjema.