Vacuum System

VIP: Vacuum If Present

Skal du ha en installasjon som krever mer enn 12m rør mellom toalett og pumpe så er Vacuum-If-Present løsningen fra Jets® den beste løsningen for deg.

Den nye Vacuum-If-Present løsningen er genial ved at systemet aktiveres kun når en bevegelsessensor, for eksempel på badet, er aktivert. Det vil si at systemet står i hvilemodus helt til du trenger det.

Løsningen fås for 230V og innlagt vann. Vannslange med BSP 1/2" tilkobling medfølger våre vakuumtoaletter.

Har du ikke 230V, trykkvann på 2 bar eller mer på hytta, les mer om vårt VOD™ system som har en løsning for alle konfigurasjoner.

  • Bevegelsesstyrt vakuum
  • Kostnadseffektivt
  • For lange rørstrekk
JETS Corporate illustration jets VOD system

Installasjon / Montering

Du kan montere inntil 15 toaletter på et VIP system. Vacuumarator® pumpen skal alltid stå på nivå med eller lavere enn det laveste toalettet på systemet.

Plassering av utstyret er fleksibelt og du velger selv om du vil ha Vacuumarator® pumpen stående bak toalettet, ved siden av, i et annet rom eller i kjeller. Se eksempel i vår rørguide.

VIP-løsningen skal følge rørleggingsanvisning for VOD™

  • Du kan ha lange rørstrekk over 12m mellom toalett og pumpe
  • Du kan ha inntil 30m lengde på rør fra pumpe til tank (100m med en kraftigere Vacuumarator® pumpe)
  • Du kan løfte avfallet inntil 3m opp fra hytte/pumpe til tank (5m med en kraftigere Vacuumarator® pumpe)
  • Sensor kan plasseres slik at anlegget aktiveres kun når du nærmer deg selve toalettet

Tank og mottaksløsninger kan benyttes uavhengig av system. Se utvalg under avfallshåndtering på produktsiden.

Les alltid gjennom vår VOD™ rørguide og tilhørende VIP-instruksjoner (manual) før montering.

Gå til vår nedlastingsside.

Funksjon

VIP-systemet aktiveres når du kommer innenfor en bevegelsessensors rekkevidde. Ved aktivering sender sensoren signal om å gjøre systemet klart. Vacuumarator® pumpen starter, og bygger vakuumet i rørene mellom toalett (evt gråvannstank) og pumpe til et forhåndsdefinert nivå.

Videre vil systemet fungere som et CVS™ (Constant Vacuum System) hvor toalettskålen tømmes og spyles med en gang du trykker på spyleknappen.

Systemets styringsboks (VTS kontroller) er satt til et forhåndsinnstilt vakuumnivå.

  • Lavt vannforbruk (inntil 1l per spyling)
  • Mulighet for utbygging av systemet på et senere tidspunkt (med inntil 10 sensorer og 10 toaletter)
  • Stoppfunksjon ved full tank.

Mulighet for montering av 12V alarm (lyd eller lys) ved full tank fås på alle våre Jets™ løsninger.

Tror du VIP systemet kan være noe for deg?

Navn

Specifications

VanntilkoblingFor innlagt vann / trykkvann 2bar eller mer
Spenning pumpe og styring230 V