Mottaksløsning

Jets® Biotank for kompostering

Dersom du ikke har kjørbar vei fram til hytta, eller vil håndtere alt selv, kan Jets® Biotank være en god løsning for deg.

Biotanken fra Jets® er spesialdesignet for effektiv kompostering. Den er frostisolert og kan holdes temperert ved hjelp av varmekabel som du kan kjøpe til. Jets® frostsikring er utviklet slik den ikke ødelegger den biologiske prosessen i Biotanken.

  • Kurv for enkelt bytte av filterpose
  • Klips i bunn for feste av varmekabel
  • To tanker monteres sammen for økt kapasitet
JETS product image Biotank front back

Ved hvert toalettbesøk blir svartvann pumpet direkte til filteret i tanken. Filteret holder tilbake partikler, mens overskuddsvæske siler av til kammeret i bunnen av tanken og videre ut i en infiltrasjonsgrøft. For å sikre brønn og drikkevann er det viktig at infiltrasjonsgrøften bygges i henhold til anvisningen. Les mer lenger ned på siden.

Varmekabel og vinterbruk

Varmekabelen for Jets® Biotank er spesialtilpasset for et tøft miljø. Vi anbefaler ikke å bruke vanlige varmekabler da de kan ta skade av påkjenningen over tid.

Skal du bruke hytta på vinteren og har tilgang på strøm anbefaler vi å montere varmekabel. Har du ikke innlagt strøm på hytta kan du likevel montere varmekabel som kjøres ved hjelp av aggregat om det skulle bli behov.

Mens du oppholder deg på hytta er det tilstrekkelig med frostsikring blandet i skyllevannet*.

*forutsatt riktig montering og rørlegging av system ihht manual.

Les mer om Jets™ Frostsikring

Plassering

Biotanken plasseres på tomten der det måtte passe best: i uthus, under hytta, skjult i terrenget eller ved hytteveggen!

Det er enklest og best å plassere den nærmest mulig hytteveggen, da sparer du tid og penger med hensyn til legging av lange rørstrekk. Det vil i tillegg bli enklere å sikre systemet mot frost dersom du skal bruke hytta på vinteren.

Der er ingen luktproblematikk knyttet til en velfungerende Biotank og infiltrasjon. Du kan trygt sette Biotanken inntil hytteveggen. Er du fortsatt usikker kan du forlenge luftingene langs veggen - over tak.

For vinterbruk anbefaler vi alltid å plassere Biotanken nærmest mulig hytteveggen.

JETS product image Biotank exploded

Kompostering

KOMPOSTERING

Biotanken inneholder en kurv og et filter (spesialimpregnert striesekk). Filteret i tanken bør byttes minimum to ganger årlig, eller ved behov dersom anlegget brukes mye.

Nedbryting skjer mye fortere ved høye temperaturer, og spesielt i solveggen på sommertid. Under slike forhold må man regne med hyppigere bytte av filterpose.

BYTTE AV FILTERPOSE:

Filteret brettes rundt kurven inne i Biotanken. Når det er på tide å bytte sekk, brettes sekken innover over innholdet, mens den fortsatt er i kurven. Løft deretter ut kurven med filter og det hele. Tipp hele innholdet på egnet sted for etterkompostering. Legg en ny sekk i kurven og sett på plass i Biotanken.

TIPS
: bytt striesekk ved ankomst - før toalettet har vært i bruk. Da har innholdet satt seg siden forrige besøk.

Biotankene kan monteres sammen rygg mot rygg, eller side ved side.
Jets Vacuum AS

Koble sammen to biotanker - få større kapasitet

Kapasitet på Biotank er vanskelig å dimensjonere. Biotanken kan romme mange toalettbesøk, men er avhengig av en viss pause mellom hver bruksperiode. I hvileperioden starter den biologiske nedbrytingen og innholdet vil samtidig minke i volum.

Er dere mange personer på hytta over flere uker bør du vurdere å sette inn en Biotank nr 2.

Biotankene kobles til systemet ved hjelp av stengeventiler slik at du kan fordele f.eks en uke på hver tank. Bruker du den ene tanken første uken, vil denne få pause den andre uken og dermed kunne romme mer i uke 3 osv.

Det er viktig å dimensjonere infiltrasjonsgrøften på utløpet fra Biotanken til den økte kapasiteten av to Biotanker.

Tilhørende produkt

Filterpose Biotank

Jets® Filterpose

Jets® Filterpose bør skiftes minst to ganger årlig, eller oftere ved behov. Ha alltid noen i reserve på hytta, så er de lett tilgjengelige når det er på tide å bytte.
  • Impregnert
  • Nedbrytbar
Les mer
Jets illustration CAB map find your dealer

Kontakt oss

Finn forhandler

Specifications

Net Weight Biotank36 kg
Dimensions Biotank730 x 556 x 860 mm (LxWxH)