Oslofjorden Stock 279259941 small

Tømmestasjoner ved Norges havner kan gi miljøgevinst

Pump Out station

Innføring av tømmestasjoner ved landets havner kan i stor grad øke trivselen og senke miljøbelastningen lokalt, noe våre naboer i Sverige nå ser verdien av.

Published on 2022-11-22
- Jordas blå hjerte, som gir oss mat, oksygen, vann og opplevelser for livet, er i ferd med å slutte å slå.

WWF opplyser om at vi de siste 50 årene har mistet over en tredjedel av de vidunderlige, vakre og viktige skapningene som lev i havet.

De skriver videre at årsakene til problemene i havet er mange og sammensatte. «Overfiske, plastforsøpling, ødeleggelse av havbunnen, forsuring og forurensning er blant truslene som driver havene mot kollaps.»

  • Nedgangen siden 1970 i fiskebestandene vi høster fra: 50 %
  • Året havene er så varme at korallene dør: 2050
  • Mengden plast som havner i havet hvert minutt: 15 tonn

Kilde: Redd all natur nå. For alle. For alltid - WWF

Forurensing av havet har mange kilder og er en sammensatt utfordring. WWF skriver på sine sider at overfiske, plastforsøpling, ødeleggelse av havbunnen og forurensing er blant truslene som driver havene mot kollaps. En så kompleks problemstilling trenger flere og sammensatte tiltak for å bli bedre. WWF opplyser også om at Oslofjorden «har gått fra å være full av liv til en undervannsørken.»

Vil stoppe forurensingen av fjordene

Flere kystkommuner jobber nå tett sammen for å få stoppe forurensingen av fjordene våre. Klima og miljøministeren ønsker å få på plass et forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter så raskt som mulig. Noen vil kanskje si at forurensning av septik fra fritidsbåter er beskjedent og unødvendig å regulere. Problemet er at dyreliv og mennesker blir eksponert i større grad av septik fra båter enn fra andre septik-kilder. Forurensingen fra fritidsbåter skjer hovedsakelig om sommeren når dyreliv og mennesker er mest avhengige av havet. Forurensingen skjer også i det øvre varme vannlaget hvor nesten all aktivitet foregår.

Det er mange indikasjoner på at forskriften om 300 meter grensen fra land for utslipp fra båt er for lav og man burde se til endringer som svenskene har gjort. Et utslipp 300 meter fra land tar med rett havstrøm kun minutter å nå inn på badestranden hvor det utgjør en helsetrussel for mennesker og dyr blant annet fra E. coli-bakterier, i tillegg til andre bakterier, virus og patogener. Slike utslipp fører også med seg fosfor og nitrogren, og kan inneholde miljøgifter som PCB, kadmium og bly. Dette er stoffer som ikke blir borte og vaskes ut.

Ren sjø i Stockholm Havn

I Sverige er det ulovlig å tømme septiktanken i sjøen, både for store cruiseskip og små fritidsbåter, for å spare havmiljøet. Tømmestasjonene må være driftssikre og robuste for å tåle den høye bruksfrekvensen, spesielt i høysesongen på sommeren.

Jets har levert 7 tømmestasjoner til Stockholm havn, noen laget for fritidsbåter og andre for store ferger. Jets ble valgt som leverandør på grunn av mange år med gode relasjoner og robuste leveranser. Våre tømmestasjoner møtte de varierte kravene om kapasitet og driftssikkerhet som var avgjørende for Stockholm Havn.

Alle tømmestasjonene i Stockholm ble levert for 12 år siden med pumpen 65MBA. Denne pumpen er nå erstattet med den nyere pumpen vår Edge Large. Edge-serien av Vacuumarator™ pumper representerer et gjennombrudd innen vakuumteknologi ved å gi maksimal effekt og kapasitet med lavt energibruk.

Her kan du laste ned PDF av brosjyre: Tømmestasjon PDF

Unik vakuumpumpe

Uansett størrelse inneholder tømmestasjonen den samme teknologien, vår Vacuumarator™ pumpe. Dette er en vakuumpumpe som både suger, maler og transporterer kloakken, alt i en operasjon. Pumpa blir brukt i cruiseskip, offshore-båter og i store bygg, og har sikret mange år med stabil drift og vannsparende sanitærsystem.

Jets leverer fullverdige tømmestasjoner med pumpe, skap og alt man trenger for å sikre bedre vannkvalitet. Skapene vi leverer til tømmestasjonen er testet under krevende forhold innen offshore og på oljeplattformer. Våre tømmestasjoner er laget for å tåle nordisk klima, og for å vare lenge.

Gode ringvirkninger

Alle grep som blir tatt for å skåne naturen får ringvirkninger, og kan gjøre det enklere å få gjennom enda flere viktige miljøsparende tiltak. Hvis du får valget mellom en forurenset havn og en skinnende ren en, hvor legger du til kai? Tømmestasjoner øker trivselen og er med på å gjøre havet renere. Å forby tømming av kloakk fra fritidsbåter kan skape en viktig symboleffekt som gjør at det kastes mindre søppel generelt i havet.

Enkel installasjon

Våre tømmestasjoner er enkle å installere, og er robuste og driftssikre. Løsningen kan skaleres og tilpasses hver båthavns unike behov.